Tetovať sa možu iba osoby ktoré zavŕšili 18 rokov. V prípade neplnoletosti je potrebné mať písomný súhlas aspoň od jedného z rodičov.

  • Pred tetovaním sa nesmie užiť alkohol alebo iné drogy a omamné látky .
  • Pred každým tetovaním je potrebné dodržať hygienu a prísť v čistom oblečení.
  • Tetovanie sa neodporúča vykonávať ak ste chorí, alebo ešte prekonávate chorobu. Organizmus ak je oslabený a ak ste tesne po chorobe, nemusí dobre zahojiť nové tetovanie. Je potrebné aspoň 2 dni pred termínom oznámiť o nedostavení sa na sedenie.

Taktiež sa neodporúča tetovanie na čerstvo opálenú kožu.

ZÁLOHA

Pre vytvorenie originálneho motívu na tetovanie je najprv potrebné zaplatit zálohu vo výške min.50eur.

Záloha prepadá, ak :

  • sa aspoň 2 dni pred termínom neoznámi že sa na tetovanie nedostavíte
  • prídete na sedenie pod vplyvom drog alebo alkoholu.

Ak sa nedostavite v dohodnutý deň na tetovanie a nebudete v daný termín zastihnuteľný/á/ a znovu sa ozvete pre druhý termín bez uspokojujúceho vysvetlenia , máte malú šancu pre zajednanie náhradného termínu.

Je nutné aby ste štúdio informovali o svojom zdravotnom stave .

error: Obash je chránený.